Verksamhetsutveckling

Kvalitet

Centrala buss verkar för att uppnå ställda krav och överträffa kunders förväntningar. Det uppnår vi genom att: 

 • skapa ständiga förbättringar med hjälp av systematiskt och målfokuserat arbete
 • vara lyhörda inför och tillgodose våra kunders och resenärers önskemål och behov.

Arbetsmiljö

Centrala buss verkar för att bedriva verksamheten på ett sätt som medför att ohälsa och olycka förebyggs. Genom att:

 • skapa ständiga förbättringar med hjälp av systematiskt och målfokuserat arbete
 • ge möjlighet till social kontakt och samrbete
 • ge möjlighet till yrkesmässig utveckling
 • medarbetare medverkar och är delaktiga vid utformning av sin arbetssituation
 • vara med att påverka vid förändrings och utvecklingsarbete

Miljö

Centrala Buss verkar för att skydda miljön, följa lagar och andra bindande krav samt ständigt bli bättre.

 • skapa ständiga förbättringar med hjälp av systematiskt och målfokuserat arbete

Centrala buss strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå våra kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar.

Detta uppnår vi genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Se vidare i policybilagan.

Våra resor

Erbjudanden från oss


Bussresor ? Weekends och paketresor

Centrala Buss Reseproffsen i Jämtland och Härjedalen anordnar bussresor i form av wekeends och paketresor. Dessutom erbjuder vi bussresor i form av linjetrafik, färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, taxi och beställningstrafik.

Centrala Buss J/H AB

 • Gatuadress: Hamngatan 19
 • Postnr/Ort: 831 34, Östersund
 • Telefon: 063-10 84 20
 • E-post: info@centralabuss.com
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012