Kommersiell taxi

I samband med uppdrag att köra s.k. samhällsbetalda transporter, där färdtjänst och sjukresor ingår, ser vi även till att alla medborgare får tillgång till kommersiell taxi.

Eftersom vi ofta opererar inom glest befolkade områden är det en utmaning att kunna erbjuda bra tjänst som är prisvärd.

Våra resor

Erbjudanden från oss


Bussresor ? Weekends och paketresor

Centrala Buss Reseproffsen i Jämtland och Härjedalen anordnar bussresor i form av wekeends och paketresor. Dessutom erbjuder vi bussresor i form av linjetrafik, färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, taxi och beställningstrafik.

Centrala Buss J/H AB

  • Gatuadress: Hamngatan 19
  • Postnr/Ort: 831 34, Östersund
  • Telefon: 063-10 84 20
  • E-post: info@centralabuss.com
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012