CENTRALA BUSS RESEVILLKOR

Resegaranti

Arrangör enligt resegarantilagen är Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen AB, Östersund, som till Kommerskollegium ställt lagstadgad resegaranti.

Resevillkor

För resor som arrangeras av Centrala Buss gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor. Vi följer självklart de lagar och regler som gäller för paketresor. Som resenär kan du ta del av villkoren i Paketreselagstiftningen via Regeringskansliets rättsdatabaser. Som resenär har du också möjlighet att vända dig till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift är ej obligatoriskt. Centrala Buss tar ut anmälningsavgift endast i särskilda fall, t.ex. då Centrala Buss har utlägg som deponering, teaterbiljetter etc.

Slutbetalning

Slutbetalning erläggs senast 30 dagar före avresan om inte annat anges i reseprogram eller bokningsbekräftelse.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd är frivilligt och beställs vid bokningstillfället. Genom denna avgift är resenären skyddad mot andra kostnader än fastställd expeditionsavgift vid avbeställning p.g.a. sjukdom med läkarintyg. Avbeställningsskyddet är 50:- - 100:- beroende på resans längd. Beloppet anges i reseprogrammet.

Avbeställningskostnader

Har resenären avbeställningsskydd och avbeställer före avresan p.g.a. akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenär/medresenär eller dess make/maka/sambo, föräldrar, barn eller syskon, debiteras endast expeditionsavgiften som är 5 % av resans pris, högst 200:-. Det man betalat för avbeställningsskydd, återbetalas ej.

Om resenären ej har avbeställningsskydd och avbokar resan, gäller följande:
• Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan, mot erläggande en kostnad motsvarande 5% av resans pris. Dock lägst 200:-.
• Senare än 30 men tidigare än 14 dagar före, mot erläggande en kostnad motsvarande 15 % av resans pris.
• Senare än 14 dagar före, mot erläggande en kostnad motsvarande 50% av resans pris.
• Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan äger Centrala buss rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Anmärkningar

• För köpta sportevenemangs-, teater-, konsert- eller showbiljetter tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla avbokningar.
• För inställd konsert eller teater p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses enligt teaterns villkor.

Bokningsbekräftelse: Gäller som Er biljett. Inga fler utskick sker.
Programändring: Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.
Enkelrumstillägg: Resenär som beställt del i dubbelrum/dubbelhytt får vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumskompis ej kan ordnas.
Prishöjningar: Vi reserverar oss för ev. prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej kunnat känna till, t.ex. tullar, skatter, valutaförändringar.
Busstandard: Helturistbussar med toalett, kaffekokare, video, fällbara ryggstöd och läslampor.
Särskilda bussplatser: Inga platsreservationer i bussarna. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. handikapp.
Biljetter: Biljetter till teatrar, konsert eller show delas ut i bussen.
Försäkring: Se noga igenom Ditt försäkringsskydd innan Du åker.
Handikapp, allergier: Speciella önskemål avseende t.ex. kost m.m. skall meddelas vid boningstillfället.
Minimiantal för resan: 25 resenärer om inget annat angivits på programbladet.
Inställd resa: Senast 14 dagar före avresan underrättar vi Er om inställd resa.
Valuta: Om resmålet ligger utanför Sverige, kan det vara klokt att växla pengar i förväg.
Klagomål: Klagomål på hotell eller andra delar av resans arrangemang bör framföras till reseledare eller chaufför under resan för att kunna avhjälpas omgående. Övriga synpunkter eller klagomål görs till Centrala buss så snart som möjligt.

För resenärens trygghet har Centrala Buss Reseproffsen ställt den lagstadgade resegarantin till Kammarkollegiet.

Resevillkor som PDF »

Våra resor

Erbjudanden från oss


Bussresor ? Weekends och paketresor

Centrala Buss Reseproffsen i Jämtland och Härjedalen anordnar bussresor i form av wekeends och paketresor. Dessutom erbjuder vi bussresor i form av linjetrafik, färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, taxi och beställningstrafik.

Centrala Buss J/H AB

  • Gatuadress: Hamngatan 19
  • Postnr/Ort: 831 34, Östersund
  • Telefon: 063-10 84 20
  • E-post: info@centralabuss.com
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012