Linjetrafik

Ett av våra huvudsakliga uppdrag är inom området linjetrafik. Idag kör vi på uppdrag av Länstrafiken i Jämtland med över 100 fordon.

En betydande andel av våra fordon nyttjar RapsMetylEster (RME) som bränsle, detta bränsle reducerar koldioxiutsläppen med över 60 % jämfört med vanlig MK 1 diesel. Vi använder oss av fordon framförallt från Mercedes, Scania, Volvo och Neoplan.

Våra resor

Erbjudanden från oss


Bussresor ? Weekends och paketresor

Centrala Buss Reseproffsen i Jämtland och Härjedalen anordnar bussresor i form av wekeends och paketresor. Dessutom erbjuder vi bussresor i form av linjetrafik, färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, taxi och beställningstrafik.

Centrala Buss J/H AB

  • Gatuadress: Hamngatan 19
  • Postnr/Ort: 831 34, Östersund
  • Telefon: 063-10 84 20
  • E-post: info@centralabuss.com
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012