Sjukresor

Sedan 2011 utför CB sjukreseuppdrag åt landstinget i Jämtland inom Härjedalens kommun.

I huvudsak sker resorna från patientens hemadress till en hälsocentral eller sjukhuset i Östersund. Resorna styrs av landstingets beställningscentral. Denna beställningscentral sköts idag av BC Jämtland AB.

Våra resor

Erbjudanden från oss


Bussresor ? Weekends och paketresor

Centrala Buss Reseproffsen i Jämtland och Härjedalen anordnar bussresor i form av wekeends och paketresor. Dessutom erbjuder vi bussresor i form av linjetrafik, färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, taxi och beställningstrafik.

Centrala Buss J/H AB

  • Gatuadress: Hamngatan 19
  • Postnr/Ort: 831 34, Östersund
  • Telefon: 063-10 84 20
  • E-post: info@centralabuss.com
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012