Tjänster

Vi erbjuder färdtjänst, sjukresor, beställning, linjetrafik, skolskjuts och taxi.

Aktuella tjänster

Färdtjänst

CB har utfört färdtjänstuppdrag åt olika beställare sedan mitten på 2000-talet, med hjälp av framförallt färdtjänstbussar men även taxibilar. Läs mer »

Sjukresor

Sedan 2011 utför CB sjukreseuppdrag åt landstinget i Jämtland inom Härjedalens kommun. Läs mer »

Beställning

Till företag, föreningar, skolklasser m.fl. hjälper vi till med busstransporter till och från olika aktiviteter. Läs mer »

Linjetrafik

Ett av våra huvudsakliga uppdrag är inom området linjetrafik. Idag kör vi på uppdrag av Länstrafiken i Jämtland med över 100 fordon. Läs mer »

Skolskjuts

Kanske ett av våra viktigaste uppdrag är att skjutsa skolbarn från hemmet till skolan och tillbaka, på ett trafiksäkert och behagligt sätt, där barn, förälder och kommun ska känna sig trygg med vår leverans. Läs mer »

Kommersiell taxi

I samband med uppdrag att köra s.k. samhällsbetalda transporter, där färdtjänst och sjukresor ingår, ser vi även till att alla medborgare får tillgång till kommersiell taxi. Läs mer »

Våra resor

Erbjudanden från oss


Bussresor ? Weekends och paketresor

Centrala Buss Reseproffsen i Jämtland och Härjedalen anordnar bussresor i form av wekeends och paketresor. Dessutom erbjuder vi bussresor i form av linjetrafik, färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, taxi och beställningstrafik.

Centrala Buss J/H AB

  • Gatuadress: Hamngatan 19
  • Postnr/Ort: 831 34, Östersund
  • Telefon: 063-10 84 20
  • E-post: info@centralabuss.com
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB 2012